Fim House cam kết bảo mật thông tin riêng tư của khách hàng, phạm vi sử dụng, khách hàng sẽ dễ dàng theo dõi và an tâm về những thông tin mình đã cung cấp.

Thông tin và mục đích thu thập

Các thông tin thu thập

Thông tin khách hàng thu thập: bao gồm họ tên, địa chỉ, quy mô xây dựng, điện thoại, email… Fim House luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể khi thu thập thông tin khách hàng và mọi thông tin đều được khách hàng tự nguyện cung cấp.

Đối với khách hàng trực tuyến, Fim House có thể thu thập thêm các thông tin về trình duyệt web, số lần xem trang, thời điểm truy cập…

Mục đích thu thập

  • Phục vụ quá trình tư vấn, hỗ trợ thiết kế và thi công nhà ở cho khách hàng.
  • Truyền thông, tiếp thị: công bố đánh giá của khách hàng trên các kênh truyền thông của Fim House, cung cấp thông tin các chương trình khuyến mãi, giới thiệu dịch vụ mới, chương trình/sự kiện sắp tới cho khách hàng.
  • Thống kê: khảo sát và thống kê sở thích của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ, nhằm mang đến sự hài lòng nhất với khách hàng.

Phạm vi sử dụng thông tin khách hàng

Thông tin cá nhân khách hàng sẽ chỉ sử dụng trong nội bộ công ty để xử lý các hợp đồng của khách hàng và cung cấp dịch vụ.

Khi cần thiết, Fim House sẽ dùng những thông tin này để xác nhận thông tin chính xác nhằm mang tới cho khách hàng những gói dịch vụ tốt nhất.

Thời gian lưu trữ thông tin khách hàng

Thông tin khách hàng được lưu trữ trong suốt thời gian duy trì hoạt động kinh doanh của Fim House hoặc đến khi có yêu cầu hủy từ phía khách hàng.

Cam kết bảo mật thông tin cá nhân

Fim House có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật, mất mát hoặc tiêu hủy, thiệt hại cho thông tin của khách hàng.

Với các trường hợp khách quan như rò rỉ thông tin từ phía khách hàng hoặc xâm phạm của hacker, Fim House sẽ chịu trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng điều tra, xử lý và thông báo trực tiếp đến khách hàng qua các kênh truyền thông của mình. Trong những trường hợp truy cập trái pháp luật nằm ngoài khả năng kiểm soát của Fim House, chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào với các tranh chấp, khiếu nại, thiệt hại phát sinh từ/liên quan đến truy cập trái phép đó.

Trong một vài trường hợp đặc biệt, Fim House có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay mục đích thực thi pháp luật. Fim House cam kết tuân thủ các quy tắc bảo mật thông tin khách hàng và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.