WEDDING PALACE – Ms HOA

 • Chủ đầu tư: Ms HOA
 • Diện tích tầng 1: 350m2
 • Diện tích tầng 2: 350m2
 • Diện tích tầng 3: 350m2
 • Diện tích tầng 4: 350m2
 • Diện tích tầng 5: 350m2
 • Diện tích tầng 6: 350m2
 • Diện tích tầng 7: 350m2
 • Diện tích tầng 8: 350m2
 • Diện tích tầng thượng: 180m2
 • Địa điểm: Nơ Trang Long, Q. Bình Thạnh, TP. HCM

FIM House – Hãy Để Chúng Tôi Làm Mới Không Gian Cho Ngôi Nhà Của Bạn