Quy trình bàn giao công trình tại Fim House

KHẢO SÁT

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

BÁO GIÁ

TIẾN HÀNH THI CÔNG

KIỂM TRA NGHIỆM THU

BÀN GIAO

BẢO HÀNH BẢO TRÌ

BÀN GIAO:

Bàn giao công trình theo đúng tiến độ ghi trên hợp đồng. Trong trường hợp bàn giao chậm quá 10 ngày (không bao gồm những ngày chậm trễ do thiên tai, mưa bão, lỗi giao chậm vật tư hoàn thiện của phía chủ đầu tư, chính sách pháp lý liên quan của chính quyền địa phương từ phía chủ đầu tư) thì phải chịu phạt 0,05% của giá trị hợp đồng trên mỗi ngày trễ hạn. Tổng giá trị phạt không quá 10% giá trị hợp đồng.