Đề xuất phương án thi công

KHẢO SÁT

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

BÁO GIÁ

TIẾN HÀNH THI CÔNG

KIỂM TRA NGHIỆM THU

BÀN GIAO

BẢO HÀNH BẢO TRÌ

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN:

Dựa theo vị trí nhà đất của chủ đầu tư, từ đó FIMHOUSE đề xuất phương án thi công và vận động nguồn lực thi công với tiến độ nhanh nhất nhưng vẫn đảm bảo chất lượng tốt nhất nhằm nhanh chóng đưa dự án vào vận hành trong thời gian hợp lí.

Bước 1: Khảo sát hiện trường thi công

Nghiên cứu đặc điểm nhà đất, vị trí địa lý, đường điện và nước, giao thông. Đánh giá điều kiện địa hình để có phương án thi công phù hợp.

Điều kiện môi trường: Đánh giá điều kiện môi trường và các yêu cầu bảo vệ môi trường phù hợp với dự án.

Bước 2: Nghiên cứu yêu cầu công trình

 Xem xét các bản vẽ kỹ thuật và bản vẽ thiết kế kiến trúc để hiểu rõ yêu cầu thiết kế và các chi tiết công trình.

Nhân lực: Đánh giá số lượng và chất lượng của nhân viên cần thiết để thực hiện dự án.

Nhân lực: Đánh giá số lượng và chất lượng của nhân viên cần thiết để thực hiện dự án.

An toàn: Đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn lao động đối với các nhân viên và các tài sản trong quá trình thi công.

 Thiết lập lịch trình: Xác định lịch trình thi công và các yêu cầu thời gian đối với dự án.

Bước 3: Thống kê ngân sách

 Xác định ngân sách và các chi phí liên quan đến thi công công trình.