Bảo hành bảo trì tại Fim House

KHẢO SÁT

ĐỀ XUẤT PHƯƠNG ÁN

BÁO GIÁ

TIẾN HÀNH THI CÔNG

KIỂM TRA NGHIỆM THU

BÀN GIAO

BẢO HÀNH BẢO TRÌ

BẢO HÀNH BẢO TRÌ:

Tiến hành thực hiện bảo hành các hạng mục công trình (không kể vật tư tiêu hao) kể từ ngày kí biên bản bàn giao công trình theo thời hạn 05 (năm) năm các hạng mục liên quan đến kết cấu chính công trình (móng, cột, dầm, sàn); 01(một) năm đối với các hạng mục khác thi công (Tường, hệ thống điện, hệ thống nước và các hạng mục thi công nhân công). Sau khi thời hạn bảo hành kết thúc, nghĩa vụ bảo hành của Nhà Thầu đối với công trình sẽ tự động chấm dứt.

Việc bảo hành không áp dụng trong trường hợp hư hỏng gây ra do lỗi, việc sử dụng sai, bất cẩn, không được bảo trì đúng cách của chủ đầu tư trong quá trình sử dụng công trình, các hao mòn bình thường hoặc do sự kiện bất khả kháng, các hư hỏng khác không phải do lỗi bên nhà thầu.

Phạm vi bảo hành không bao gồm vật tư, các trang thiết bị hoàn thiện, các vật liệu trang trí. Đối với những vật tư, thiết bị do Nhà Thầu cung cấp nếu có quy định bảo hành của nhà sản xuất, trong trường hợp có hỏng hóc do lỗi kỹ thuật và còn trong thời hạn bảo hành, Nhà Thầu sẽ làm việc với đơn vị cung cấp để sửa chữa, thay thế theo quy chế bảo hành của nhà sản xuất.